Vaccinatie informatie (griep, pneumokokken EN corona) 2023

Vaccinatie informatie (griep, pneumokokken EN corona) 2023

Dit jaar vinden de griepvaccinaties plaats op:
Donderdag 9 november van 16.00u-19.00u in het Brediushonk.
We vaccineren alleen mensen met een uitnodiging. De uitnodigingen worden verstuurd in week 42 (vanaf 16 oktober)

Pneumokokkenvaccinaties (voor mensen geboren tussen 1957 en 1960) worden op hetzelfde moment als de griepvaccinaties gegeven. Ook hiervoor geldt dat u een uitnodiging moet hebben om een vaccinatie te ontvangen.
 
Heeft u vragen over vaccinaties (corona, griep, pneumokokken of reizigersvaccinaties)? Stuur een bericht naar: vaccinatie@huisartsenpraktijkkievitstraat.nl.De arts die zich bezighoudt met alle vaccinaties zal uw vraag bekijken en zo snel mogelijk beantwoorden.

Ook vragen over tijdstip van toediening, locatie of wat te doen bij verhindering zijn welkom.

Informatie coronavaccinatie (najaar 2023)

Er start vanaf half september een nieuwe ronde coronavaccinaties. Dit jaar wordt dit, in tegenstelling tot voorgaande jaren, volledig door RIVM en GGD georganiseerd.

Mensen van 60 jaar en ouder worden actief uitgenodigd. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via http://planjeprik.nl of telefonisch via: 0800-7070. Dat geldt ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch gevaccineerd willen worden.

Voor overige vragen kijk op: https://mijnvraagovercorona.nl/

Meer nieuws