Praktijkondersteuners

In onze praktijk  zijn twee praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij houden hun eigen spreekuur onder supervisie van de huisarten.  Mevr. B. de Pater heeft als speciale aandachtsgebieden diabetes mellitus en chronische longziekten. Mevr. B. van Beek houdt zich bezig met chronische longziekten, hulp bij stoppen met roken, begeleiding van hart- en vaatziekten en ouderen. Beide praktijkondersteuners beheren hun eigen agenda. Indien de huisarts u naar hen verwijst, zullen zij daarom contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Daarnaast is er in de praktijk ook een POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg) werkzaam. Op  maandag tot en met donderdag houdt Mevr. W. van Houten spreekuur. Zij biedt hulp bij psychische problematiek. Samen met u onderzoekt zij wat er speelt, en welke hulp u nodig heeft. In principe zal zij deze hulp zelf bieden. Als blijkt dat u intensievere begeleiding nodig heeft, bijv. van een psycholoog, psychiater of andere hulpverlener, zal zij u in overleg met de huisarts doorverwijzen. Een eerste afspraak bij Mevr. van Houten kunt u maken na een bezoek bij de huisarts. Vervolgafspraken maakt u in overleg met de praktijkondersteuner.

Als u de afspraak met de POH-GGZ vergeet, moeten wij hier helaas kosten voor in rekening brengen, omdat dit een lange afspraak van 45 minuten betreft. U krijgt dan een rekening van €20,- thuisgestuurd. U kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook als u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, tenzij er sprake is van overmacht (zoals plotselinge ziekte of ongeval).

Assistentes

De goede organisatie van de praktijk is in handen van de assistentes. Zij zijn de spil binnen de organisatie en zorgen ervoor dat iedere patiënt juist wordt geholpen. Alle assistentes zijn medisch geschoold en geven dus ook adviezen en verrichten kleine medische handelingen. Zij zullen dan ook (medische) vragen stellen om te bepalen wat er moet worden ondernomen. Verder zijn zij aanspreekbaar voor medische vragen en het overbrengen van uitslagen. De huisartsen en assistentes werken nauw samen en hebben regelmatig overleg over patiënten. De assistentes hebben ook een beroepsgeheim.

De assistentes hebben een eigen spreekuur waarin zij, op afspraak, kleine verrichtingen uitvoeren. Dit onder supervisie van een arts. Het spreekuur vindt dagelijks plaats van 8.30u tot 11.30 u en van 14.00u tot 16.00 u.

Onderstaande verrichtingen kunnen op het assistentenspreekuur uitgevoerd worden:
– injecties geven
– oren uitspuiten
– bloeddruk meten
– wratten aanstippen
– urine testen
– hechtingen verwijderen
– uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek
– suikercontrole (ook dagcurves)

 

Huisartsenpraktijk Kievitstraat, Kievitstraat 9G, 3443 BD Woerden, Tel. 0348- 415 777