Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn vier praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij hebben hun eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen. Mevrouw J. Schelling, C. Slootjes en C. van Luttikhuizen verlenen zorg bij klachten op gebied van diabetes mellitus (suikerziekte), chronische longziekten (astma en COPD), hulp bij stoppen met roken, begeleiding van hart- en vaatziekten en ouderen. Onze praktijkondersteuners beheren hun eigen agenda. Indien de huisarts u naar hen verwijst, zullen zij daarom contact met u opnemen voor een eerste afspraak.

Daarnaast werkt mevrouw B. Verkuijl (POH-GGZ) in onze praktijk. Zij biedt hulp bij psychische problematiek. Samen met u onderzoekt zij wat er speelt en welke hulp u nodig heeft. In principe zal zij deze hulp zelf bieden. Als blijkt dat u intensievere begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld van een psycholoog, psychiater of andere hulpverlener, zal zij u in overleg met de huisarts doorverwijzen. Een eerste afspraak bij mevrouw mevrouw Verkuijl kunt u maken na een bezoek bij de huisarts.

Indien u niet tijdig aanwezig bent op uw afspraak op het spreekuur van de POH GGZ, dan moeten wij hier helaas kosten voor in rekening brengen.  Uiteraard geldt dit niet wanneer er sprake is van overmacht (zoals plotselinge ziekte of ongeval). U kunt deze kosten (€ 20,-) niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij vragen u verder om een afspraak uiterlijk een werkdag van tevoren af te zeggen indien nodig. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat een andere patiënt op dat moment geholpen kan worden.

J. Schelling
werkdagen: woensdag,
donderdag en vrijdagochtend
BIG-nummer: 99055866030

C. van Luttikhuizen
werkdagen: dinsdag (om de week),
woensdag en donderdag

C. Slootjes
werkdagen: maandag,
dinsdag en donderdag
BIG-nummer:  09007972030

B. Verkuijl
werkdagen: dinsdag
en vrijdag