Praktijkondersteuners

In onze praktijk zijn vijf praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij hebben hun eigen spreekuur onder supervisie van de huisartsen. Mevrouw J. Schelling, C. Slootjes en C. van Luttikhuizen verlenen zorg bij klachten op gebied van diabetes mellitus (suikerziekte), chronische longziekten (astma en COPD), hulp bij stoppen met roken, begeleiding van hart- en vaatziekten en ouderen. Onze praktijkondersteuners beheren hun eigen agenda. Indien de huisarts u naar hen verwijst, zullen zij daarom contact met u opnemen voor een eerste afspraak.

Daarnaast werken mevrouw W. van Houten en mevrouw M. van den Breul (POH-GGZ) in onze praktijk. Zij bieden hulp bij psychische problematiek. Samen met u onderzoeken zij wat er speelt en welke hulp u nodig heeft. In principe zullen zij deze hulp zelf bieden. Als blijkt dat u intensievere begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld van een psycholoog, psychiater of andere hulpverlener, zullen zij u in overleg met de huisarts doorverwijzen. Een eerste afspraak bij mevrouw Van Houten of mevrouw Van den Breul kunt u maken na een bezoek bij de huisarts.

Indien u niet tijdig aanwezig bent op uw afspraak op het spreekuur van de POH GGZ, dan moeten wij hier helaas kosten voor in rekening brengen.  Uiteraard geldt dit niet wanneer er sprake is van overmacht (zoals plotselinge ziekte of ongeval). U kunt deze kosten (€ 20,-) niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij vragen u verder om een afspraak uiterlijk een werkdag van tevoren af te zeggen indien nodig. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat een andere patiënt op dat moment geholpen kan worden.

J. Schelling
werkdagen: woensdag,
donderdag en vrijdag

C. van Luttikhuizen
werkdagen: dinsdag (om de week),
woensdag en donderdag

C. Slootjes
werkdagen: maandag,
dinsdag en donderdag
BIG-nummer:  09007972030

W. van Houten
werkdagen: dinsdag
en woensdag

M. van den Breul
werkdagen: maandag
en dinsdag