Thuisarts.nl

Waar is Thuisarts voor bedoeld?
Thuisarts.nl is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekte: als u gezond wilt blijven, als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen, als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan.

English version of Thuisarts.nl

Meteen bellen of niet? Kijk eerst op Thuisarts.nl

GPO.nl the English version of thuisarts.nl

GPinfo.nl is the new English version of the much used thuisarts.nl website. The site information is developed and maintained by the Dutch College of GPs. The information is up-to-date in line with the medical guidelines used by GPs all over the Netherlands.

Please note that since this website is new and still under development, not all topics are yet available.