De huisartsen en PA’s

In de praktijk zijn meerdere huisartsen werkzaam. Ze werken allen parttime. U bent vrij in de keuze van een arts. Mocht de arts van uw voorkeur afwezig zijn, of is het spreekuur vol, dan kunt u een afspraak maken bij een andere arts. Het heeft de voorkeur om voor hetzelfde medische probleem bij dezelfde arts af te spreken. Bij drukte of in de vakantieperiode maken wij gebruik van waarnemend huisartsen.

Daarnaast zijn in onze praktijk physician assistants (PA) werkzaam. Dit zijn dhr. Dirksen en mevr. van Kuilenburg. Een PA is een medische zorgprofessional die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in samenwerking met de huisarts. Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden.

Er zijn in de praktijk ook co-assistenten werkzaam. Zij volgen de studie geneeskunde en worden gesuperviseerd door de huisartsen van de praktijk.

G.J. van Breukelen
werkdagen: maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag
BIG-nummer: 99063953601

D. Arts
werkdagen: maandag, dinsdag
en vrijdag
BIG-nummer: 89062169001

M.P.L. van Gent-Wagemakers
werkdagen: maandag, donderdag
en vrijdag
BIG-nummer: 79064202501

E.L. de Graaf
werkdagen: maandag, woensdag
en donderdag
BIG-nummer: 09915462001

W. van Oudenaarden
werkdagen: dinsdag, woensdag
en vrijdag
Big-nummer: 69919150301

S. Koudijzer-Stelpstra
werkdagen: dinsdag, donderdag
en vrijdag
BIG-nummer: 59916113201

M. Dirksen (PA)
werkdagen: woensdag
en donderdag
BIG-nummer: 09908650581

A. van Kuilenburg-van den Bergh (PA)
werkdagen: dinsdag, woensdag
en vrijdag
BIG-nummer: 59912966581