Privacy

Uiteraard gaan wij strikt vertrouwelijk om met uw medische gegevens en zullen wij uw privacy waarborgen. De geldende richtlijnen (WBP) met betrekking tot omgaan met medische gegevens gelden voor al onze medewerkers.

Lees meer over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).