Hart- en vaatziektenprogramma

Hart- en vaatziektenprogramma

Als huisartsen vinden wij het belangrijk dat patiënten met een verhoogd risico op hart-en vaatziekten (Patiënten met ziekten van het hart, een beroerte, een aneurysma, hoge bloeddruk of een hoog cholesterol vallen onder deze patiëntengroep) met regelmaat gecontroleerd worden.
Dit is de reden dat wij deze patiënten actief oproepen voor een zogenaamd CVRM (cardiovasculair risicomanagement) of VVR (verhoogd vasculair risico) spreekuur. We benaderen u telefonisch, per brief of per mail.
De controle bestaat uit het afnemen van bloed en urine in het ziekenhuis en een consult op de praktijk. Controles vinden jaarlijks plaats. Indien uit dit consult blijkt dat er intensievere controle nodig is, dan zal dit worden ingezet.
Wij adviseren u gehoor te geven aan een oproep. Het gespecialiseerde hart- en vaatziekten spreekuur zorgt ervoor dat erop de juiste manier gekeken wordt en er kunnen adviezen op maat gegeven worden.

Meer nieuws