Assistentes

Veel taken binnen onze praktijk worden uitgevoerd door onze assistentes. Zij zorgen ervoor dat iedere patiënt op de juiste manier wordt geholpen. Alle assistentes zijn medisch geschoold, geven adviezen en verrichten kleine medische handelingen. Om te bepalen welke hulp u nodig hebt, zullen zij medische vragen stellen. Uitslagen van onderzoeken zullen zij alleen met u bespreken nadat een arts deze beoordeeld heeft. De huisartsen en assistentes werken nauw samen en hebben regelmatig overleg over patiënten. De assistentes hebben, net als al het andere personeel, een beroepsgeheim.

De assistentes hebben dagelijks een eigen spreekuur waarin zij, op afspraak, kleine verrichtingen uitvoeren. Dit onder supervisie van een arts.

Onderstaande verrichtingen kunnen op het assistentenspreekuur uitgevoerd worden:
– injecties geven
– oren uitspuiten
– bloeddruk meten
– wratten aanstippen
– urine testen
– hechtingen verwijderen
– uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek
– suikercontrole (ook dagcurves)

Marie-Louise

Corina

Conny

Conny

Stephanie

Pushpa

Akkelina