E-consult

E-consulten zijn consulten via e-mail aan de arts en bedoeld voor eenvoudige, niet spoedeisende vragen die kort te beantwoorden zijn. Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u een afspraak te maken voor het spreekuur. U kunt uw vraag via e-consult stellen in uw eigen persoonlijke account in het Patiëntenportaal.

Dokter Van Breukelen en dokter Van Gent beantwoorden binnen onze praktijk de e-consulten. Mocht een vraag beter te beantwoorden zijn door een andere huisarts, dan zal deze voorgelegd worden aan desbetreffende collega.