Onze huisartsenzorg tijdens de vakantie

Hoewel wij het zeer belangrijk vinden u te voorzien van de beste medische zorg gedurende het hele jaar, hebben wij ook deze zomerperiode helaas met een lagere personele bezetting te maken. 
Dit gaat om de periode van 15 juli t/m 26 augustus. De praktijk zal te allen tijde open blijven, maar zal op sommige momenten minder mogelijkheid hebben om aan alle vragen te voldoen. U kunt overleggen met de assistentes wat de mogelijkheden zijn.   

Wij vragen u dan ook om klachten die niet met spoed behandeld hoeven te worden en waarbij een doktersbezoek dus planbaar is, te laten beoordelen buiten deze periode om. Dit geldt voor bijvoorbeeld bloeddrukcontroles, rijbewijskeuringen of langer bestaande klachten. Maar u zou ons ook helpen door  bv. herhaalrecepten, lab- of machtiging aanvragen buiten deze periode te doen.

Verder kunt u uiteraard gebruik maken van het patiëntenportaal waarmee u bijvoorbeeld berichten kunt sturen, recepten kunt herhalen en online afspraken kunt maken. 

Vanwege bovengenoemde reden is onze dependance op het Park Oudeland in de zomerperiode alleen geopend op donderdagmiddag. Dit om zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn. Visites zijn uiteraard, na overleg, mogelijk.

Meer nieuws