Afspraak maken

Een afspraak maken voor het spreekuur van één van de artsen kan na telefonisch overleg met de assistente. Zij zal vragen wat de reden van uw komst is en soms verhelderende vragen stellen.  Dit doet zij om de juiste duur van het consult en de urgentie van de afspraak te bepalen.

Een gemiddeld bezoek duurt tien minuten. In principe kan de huisarts in deze tien minuten een medische vraag behandelen. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, of meerdere vragen heeft, bespreek dit dan met de assistente. Zij kan zo nodig meer tijd inplannen zodat onnodige wachttijden worden voorkomen.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om online afspraken te maken binnen onze praktijk. Helaas is dit wegens de maatregelen rondom het Corona virus nu niet mogelijk. Zodra er verandering in deze situatie komt zullen we u dat op deze plaats laten weten.