Drukte tijdens mei en zomervakantie

Drukte tijdens mei en zomervakantie

Huisartsenpraktijken in Nederland kampen helaas al langere tijd met een tekort aan personeel. Ook wij krijgen hier in toenemende mate mee te maken. Dit betekent dat wij in de komende vakantieperiodes met minder personeelsbezetting te maken hebben. Dit gaat om de meivakantie (van 24 april t/m 7 mei) en de zomervakantie (van 10 juli t/m 21 augustus) De praktijk zal ten alle tijden open blijven, maar zal op sommige momenten minder mogelijkheid hebben om aan alle vragen te voldoen. U kunt overleggen met de assistentes wat de mogelijkheden zijn.
Wij vragen u dan ook om klachten die niet met spoed behandeld hoeven te worden en waarbij een doktersbezoek dus planbaar is, te laten beoordelen buiten deze periodes om. Dit geldt voor bijvoorbeeld bloeddrukcontroles of langer bestaande klachten. Maar u zou ons ook helpen door bv. herhaalrecepten, lab- of machtiging aanvragen buiten deze periode te doen.
Wegens de drukte zal ook onze dependance op het Park Oudelandt met regelmaat gesloten zijn. Dit om zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn. Visites zijn uiteraard, na overleg, mogelijk.

Meer nieuws