Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop is het belangrijk om regelmatig bij de praktijkondersteuner op controle te komen. U wordt daarom uitgenodigd voor in ieder geval 1 controle per jaar.

Controle voordat hart- en vaatziekte is vastgesteld
Om na te gaan of u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten, kijkt de praktijkondersteuner welke risicofactoren bij u een rol spelen. Het overzicht van uw risicofactoren noemen we uw eigen risicoprofiel. Uw praktijkondersteuner kan daarmee in een tabel opzoeken hoe groot de kans is dat u binnen tien jaar een hart- vaatziekte krijgt of aan een hart- en vaatziekte overlijdt. Lees verder….

Controle na de diagnose van hart- en vaatziekte
U heeft een hart of  vaatziekte (gehad) en u wordt behandeld om de verhoogde kans op hart en vaataandoeningen zo sterk mogelijk te verlagen. Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kunnen medicijnen die uw bloeddruk of cholesterolgehalte verlagen zinvol zijn. Hoe hoger uw geschatte risico op hart- en vaatziekten en hoe hoger uw bloeddruk of cholesterolgehalte, des te groter is de kans dat u baat heeft bij deze medicijnen. Lees verder…..

Het zorgprogramma is een extra aanbod voor mensen met hart- en vaatziekten (of een verhoogd risico daarop) ter aanvulling op de gewone huisartsenzorg. Buiten het zorgprogramma vallen patiënten (meestal ouder dan 50 jaar) zonder duidelijk verhoogd risico of zonder medicatie voor hart- en vaatziekten die wel graag controle willen. Zij zullen verwezen worden naar een spreekuur van speciaal daarvoor opgeleide assistentes onder begeleiding van een huisarts. De assistentes volgen dezelfde procedure als hierboven toegelicht.

Meer nieuws