Online vragenlijsten

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening te blijven verbeteren. Daarom willen wij u vragen deze online vragenlijst over onze praktijk in te vullen. 

Daarnaast zijn er vragenlijsten per dokter opgesteld. Wij willen u vragen de vragenlijst in te vullen van de dokter(s) waar u het meeste contact mee hebt.

Ten slotte is er een vragenlijst chronische zorg. Wij willen u vragen deze lijst in te vullen als u Diabetes, COPD, Astma of een (verhoogd risico op) Hart- en Vaatziekte hebt.

De vragenlijsten zijn anoniem en het invullen neemt 5-10 minuten in beslag. Alvast hartelijk dank voor uw tijd!

Meer nieuws