Oproep aan onze patiënten

Oproep aan onze patiënten

Nu het coronavirus ons dagelijkse leven beheerst en daarmee de zorg voor uw gezondheid wordt bemoeilijkt, doen wij hiermee een beroep op uw medewerking.

U mag er van uitgaan dat onze medewerkers u zo goed en snel mogelijk willen helpen. Sterker nog, zij zijn het die met risico op besmetting voor henzelf en hun dierbaren voor u willen klaar staan.

Tijdens de eerste coronagolf was u begripvol, dankbaar en respectvol. Dat gaf een gevoel van samen komen we er doorheen. Gelukkig merken we dat nog bij velen van u. Echter merken wij ook dat teleurstelling, angst en boosheid veel meer een rol spelen. Begrijpelijk, wij kennen dezelfde emoties. Helaas worden onze zorgverleners hierdoor regelmatig respectloos en soms zelfs agressief benaderd. Deze uitingen zorgen voor een zeer vervelende werksfeer en in combinatie met de toegenomen druk en de extra stress dreigt dat hen dat teveel te worden.

U mag er op vertrouwen dat uw zorgvraag wordt gehoord en dat wij allemaal doen wat we kunnen om u zo goed mogelijk te helpen. We doen hierbij dan ook een dringend beroep op uw medewerking om hier samen doorheen te komen. Help ons om u te helpen.

Met begrip. Met respect. Vóór elkaar en mét elkaar.

Hartelijk dank.

Team huisartsenpraktijk Kievitstraat

Meer nieuws